Logo Oranjekwartier Deventer

Aan de slag

Logo Helemaal OK

In het Oranjekwartier gaan we aan de slag om de wijk te verbeteren. Van onderhoud aan woningen tot aan het verbeteren van de openbare ruimte.

Stichting Eigen Bouw, Woonbedrijf ieder1, ontwikkelaar PHI/Hegeman en gemeente Deventer hebben samen plannen (pdf, 2,5 MB) gemaakt voor het Oranjekwartier. Bekijk de informatie over de werkzaamheden en planning ook op de kaart (pdf, 1 MB). Hieronder kun je de uitgebreide informatie lezen.

 

Opknappen woningen

De werkzaamheden aan de woningen in de Nassaustraat en de Waldeck Pyrmontstraat starten later dan gepland. Dat is natuurlijk erg vervelend. Dit komt omdat het maken van het verbeterplan voor sommige woningen langer duurt dan gedacht. Wat is nu de planning?

 

Verbeteren woningen Koningin Julianastraat start in september

Woonbedrijf ieder1 is in september 2023 gestart met het verbeteren van de woningen met de huisnummers 1 tot en met 31 in de Koningin Julianastraat. De werkzaamheden zijn volop in uitvoering en worden in het voorjaar afgerond. 

 

Verbeterd plan woningen Prinses Marijkestraat begin mei besproken

Samen met bewoners heeft Woonbedrijf ieder1 ook een plan gemaakt voor het verbeteren van de woningen in de Prinses Marijkestraat. Dat plan is verbeterd. Woonbedrijf ieder1 is druk bezig met de voorbereidingen. De werkzaamheden zullen in het voorjaar starten. 

 

Plan verbeteren woningen Waldeck Pyrmontstraat en Nassaustraat eind mei besproken

Woonbedrijf ieder1 gaat in het voorjaar bij de bewoners langs om de plannen te presenteren. 

 

Opknappen straten

De parallelweg van Wezenland wordt in het najaar van 2024 opnieuw ingericht. In de straat gaan we:  

  • de riolering vervangen; 
  • nieuwe bestrating aanleggen; 
  • regenwater afkoppelen; 
  • armaturen/lichtmasten vervangen; 
  • parkeervakken aanbrengen; 
  • nieuwe bomen planten.

Verder voeren we ook maatregelen uit, die de verkeersveiligheid van de parallelweg verbeteren. Zoals het opvallender maken van het zebrapad, het plaatsen van kruisingsplateaus en het toevoegen van parkeervakken langs de middenberm. Bekijk de ontwerpen: blad 1 (pdf, 5 MB) en blad 2 (pdf, 5 MB).

Om bewoners van de parallelweg te informeren over de werkzaamheden, is er op 27 maart tussen 18.00 en 19.30 uur een inloopbijeenkomst. De bijeenkomst is buiten op het kruispunt Prinses Irenestraat - Wezenland.

 

Nieuwbouw op Oranjeplaats

Voor de bouw van 65 nieuwe woningen op Oranjeplaats, is een bestemmingsplan gemaakt. In een bestemmingsplan staat hoe je mag bouwen in een gebied. De gemeenteraad van Deventer heeft het bestemmingsplan voor het Oranjekwartier vastgesteld. Vanuit de buurt is er bezwaar tegen een deel van het bestemmingsplan. Daarom is er beroep ingediend bij de hoogste bestuursrechter in Nederland. Die heet de Raad van State.


De Raad van State deed in november 2023 uitspraak: er moet een kleine aanpassing komen in het bestemmingsplan. 
Het aangepaste bestemmingsplan lag tot 8 februari ter inzage. Hierna doet de Raad van State opnieuw uitspraak (en houdt daarbij rekening met een eventueel ingediend beroep).


Als de Raad van State uitspreekt dat het bestemmingsplan goed is aangepast, kunnen de nieuwbouwwoningen rond de zomer van 2024 in de verkoop. Loopt die verkoop goed, dan kan de nieuwbouw in het voorjaar van 2025 beginnen.


Als de Raad van State uitspreekt dat het bestemmingsplan niet op de juiste manier is aangepast, dan gaat de ontwikkelaar het nieuwbouwplan zo nodig aanpassen.

Logo Helemaal OK